♦ Historia

På den sörmländska landsbyggden i Vrena ligger ett snickeri som uppehållit sin verksamhet i över hundra år nu. Företaget heter AB A.H. Eriksson & Söner och startades av Anders Henrik Eriksson och hans söner år 1907. Redan två år innan, 1905, köpte de upp marken där de skulle komma att bygga sin verksamhet. Från början bestod produktionen endast av munkmöbler och möbelbeställningar från privatpersoner. Möbelbeställningarna gjordes från början endast från ritningar eller mallar som redan fanns. Kunden fick välja från ett sortiment och snickeriet tillverkade vad kunden ville ha, det gjordes inga direkta specialbeställningar.

Med åren har firman vuxit sig större och ökat i produktion, sortiment och kunder. Verkstaden har byggts ut många gånger sedan dess. Med tiden har det inneburit att en del av hantverket ersatts med maskiner, det finns dock fortfarande delar av produktionen som utförs helt manuellt.

A.H. Eriksson tros ha varit verksam i 20 år, innan hans söner tog över helt. Den person som jobbat längst och är VD inom företaget idag heter Åke Larsson. Han har varit verksam i firman i nästan 60 år, sedan 1953, då han var 17 år gammal. När han började jobba inom företaget drevs det av tre av Erikssons söner. Samma år som Åke började gjordes företaget om till aktiebolag och tillsammans med de andra tolv anställda köpte han sina första aktier. Han köpte sedan upp de andra anställdas andelar när dom antingen gick i pension eller slutade, detta gjorde honom till slut till ensam ägare.
© Eriksson & Söner ABAH - Webbsida skapad av Gina Boström & Frida Larsson